Predstavitev 2023-10-04T18:14:05+00:00

Tradicija. Eleganca. Ljubezen.

Tradicija je zagotovo ena izmed naših značilnosti in kvalitet, smo namreč družinsko podjetje,  domača slovenska kuhinja.
Eleganca je ključno vodilo pri individualni pripravi prostora, kjer vedno upoštevamo vaš stila ter posebno naravno okolje z oznako naravne in kulturne dediščine.
In kar je najpomembneje… smo ljudje, ki svoje poslanstvo opravljamo s srcem in ljubeznijo.
Vabljeni, da nas spoznate! 

OSNOVNO VODILO NAŠEGA GOSTINSTVA JE TRADICIJA, ELEGANCA IN LJUBEZEN.

Damjan Leljak Jurenec
je lastnik Rajskega otoka in vodja gostišča, nabave ter kuhinje. Z gostinstvom se ukvarja že skoraj 40 let.  Je idejni vodja priprave hrane in odkrivanja novih okusov ter jedi s priokusom tradicije. Skrbi za hitro postrežbo in okusno pripravljeno hrano. Z izjemno delavnostjo in vizijo skupaj s svojo ženo vodi razvoj Rajskega otoka, ki je iz majhne koče prerasel v gostinsko-turistično dejavnost z izjemno tradicijo. Po svojem poklicu je mesar, zato vedno poskrbi, da je meso in druga živila najvišje kakovosti. 

 

Kristina Leljak Jurenec
je lastnica Rajskega otoka in vodja razvoja ter priprave prostora. Razporeja naloge zaposlenih in spremlja njihovo delo. Poseben čas in pozornost posveti pripravi prostora in pogrinjkom, saj meni, da so lepo servirane mize, urejen prostor in topel sprejem ključne za dobro počutje gosta. Poleg dela v gostinstvu in turizmu opravlja tudi delo vzgojiteljice kot diplomirana vzgoljiteljica predšolskih otrok. S svojim odnosom je celotni ekipi Rajskega otoka zgled in spodbuda k spoštljivemu in odkritemu dialogu. 

Pascale Emily Pečnik
s svojimi kvalitetami in sposobnostmi vnaša v podjetje novosti in svežino. V podjetju skrbi za menedžment in marketing, z veseljem pa opravlja tudi vsa druga dela. Je doktorica znanosti s področja humanistike in družboslovja in magistrica psihosocialnega svetovanja. 

Nik Leljak
Je sin lastnikov, ki se je odločil nadaljevati družinsko tradicijo. Je operativni vodja vseh delovnih procesov. Diplomiral je na Visoki šoli za gostinstvo in turizem Maribor, smer gastronomija in turizem. Pridobljen ima tudi naziv Sommelier III. stopnje. Delo v kuhinji in s strankami ga veseli od majhnih nog in veseli se izzivov, ki mu jih njegov poklic vsakodnevno prinaša.

Sven Zupanc 

Sven je na Rajskem otoku že od svojih dijaših let. Na Rajskem otoku je svoje delo začel z opravljanjem prakse v prvem letniku srednje šole. Danes zaključuje študij na Visoki šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Sprejema goste, opravlja delo vodje strežbe in natakarja in je s svojim odnosom odgovoren, da se vedno znova stranke vračajo. Z Nikom sta prava prijatelja in nepogrešljiv delovni tim. 

Rajski Otok

Zgodovina

Rajski otok leži južno od Blagovne, naselja s starodavno zgodovino, ki se je pričela zapisovati na prelomu prvega v drugo tisočletje. Pred več stoletji, v času Habsburžanov, je bilo na mestu, kjer je danes ribnik močvirje. Na majhnem otoku je po ustnem izročilu stal paviljon, kamor se je grofica iz bližnje graščine zatekala na zmenke s svojim generalom. Po denacionalizaciji je ribnik z otočkom postal zasebna lastnina in pred osemnajstimi leti sta ga odkupila Damjan in Kristina Leljak Jurenec. Leta 2001 je na otoku prvič zaživela gostinska dejavnost, sprva v obliki majhne lesene hiške in okrepčevalnice, ta pa se je skozi leta razvila v restavracijo odprto za zaključene družbe.

Lastniki Rajskega otoka se trudimo

RAJSKI OTOK JE PARTNER PRI PROJEKTU: NOVA UČNA OKOLJA V MESTU IN NA PODEŽELJU

Prijavitelj: Xena d.o.o., PE ZASEBNI VRTEC VILJEM JULIJAN
Partnerji: Rajski otok d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Društvo Eksena
Obdobje trajanja: 1.3.2021 – 30.9.2022
Celotna vrednost operacije: 64.700,68 €
Pričakovani znesek javne podpore: 49.964,99 €

Cilji in aktivnosti projekta:

Namen operacije je razvoj in vzpostavitev dodatne infrastrukture za izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje in izobraževanja (eno notranje učno okolje v obliki oddelka v vrtcu) ter prostočasnih in drugih aktivnosti (tri učna okolja na prostem) za otroke, mlade, družine in starejše na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Predmet operacije je vpeljava inovativnega pristopa za doseganje večje vključitve ranljivih skupin (otroci, mladi in starejši) na področju samooskrbe, varovanja okolja in ohranjanja narave na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. S projektom želimo prispevati k izkustvenemu in doživljajskemu učenju otrok, mladine, pa tudi starejših na področju kmetijstva, narave in pridelave zdrave hrane. Dolgoročno želimo s projektom doseči povečanje lokalne prehranske samooskrbe, povečanje lokalne pridelave in porabe na lokalnih trgih ter povečano prehranjevanje otrok z lokalno pridelano hrano.

Prijavitelj projekta Xena d.o.o., PE Zasebni vrtec Viljem Julijan bo v sodelovanju s partnerji Kmetijsko – gozdarska Zbornico Slovenije – Zavod Celje, Društvom Eksena ter podjetjem Rajski otok d.o.o. razvil štiri programe izkustvenega učenja in vzpostavil štiri nova učna okolja v mestu Šentjur in na podeželju v Občini Šentjur, ki bodo temeljila na razvijanju pozitivnega odnosa ranljivih skupin do narave in lokalno pridelane hrane ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane (samooskrbo).
Glavni rezultat projekta – štirje programi izkustvenega učenja in štiri nova učna okolja v mestu in na podeželju – bodo javno dostopni vsem zainteresiranim prebivalcem Občine Šentjur in širšega območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« ter vsem drugim obiskovalcem. Udeleženci novih učnih okolij bodo tako individualni uporabniki (otroci, mladi, družine, starejši, posamezniki), kot institucije, ki združujejo te ciljne skupine (vrtec, osnovne šole, športna društva, taborniki, skavti, upokojenska društva, društva, ki povezujejo pripadnike drugih ranljivih skupin). Z operacijo bomo okrepili in bogatili raznolikost in kvaliteto življenja v mestu in občini Šentjur ter širši okolici, saj gre za nove vsebine, ki na širšem območju še niso dostopne. Hkrati bomo prispevali k učinkoviti rabi virov in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, saj bomo z vzpostavljenim življenjskim ciklom hrane v operaciji spodbudili nizkoogljično skupnost in skupnost brez odpadkov, ki je temelj krožnega gospodarstva.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si.

NAŠE REFERENCE IN SODELOVANJA

Obisk predsednika vlade republike Slovenije 2017, dr. Miro Cerar